Ukážky administrácie

Autor: Šimon Biroščák <simonko.ok(at)gmail.com>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 20. 05. 2009

 V tomto článku si môžete pozrieť ukážky z administrácie v CMS.